ข่าวประกาศ

  • 18/04/2560 10:00 - คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้ทั่วไป Click
    - คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการเจ้าหน้าที่ Click
    - สามารถดาวน์โหลดเอกสาร 2 (ไฟล์ excel) จากหน้าจอรายการแบบผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ --> ปุ่ม"เอกสาร 2"
  • 10/04/2560 วิธีการตรวจสอบข้อมูลบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications) เพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 Click
  • 04/04/2560 กำหนดหลักการและวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ Click

แนะนำให้ใช้ระบบด้วย Firefox หรือ Chrome เวอร์ชันล่าสุด

: Chrome DownLoad!!!    : Firefox DownLoad!!!