ข่าวประกาศ
 • 01/07/2563 ปิดระบบ เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผล
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้
   
 • 01/06/2563 - หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2562 Click
  - แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ ประจำปี 2563 Click  
   
 • 02/06/2563 - บันทึกข้อความเรื่อง การขอแก้ไขสัดส่วนในระบบผลงานวิชาการ Click  
  - วิธีตรวจสอบการกรอกบทบาทผู้แต่งในผลงานทางวิชาการ Click  
   

แนะนำให้ใช้ระบบด้วย Firefox หรือ Chrome เวอร์ชันล่าสุด

: Chrome DownLoad!!!    : Firefox DownLoad!!!