ข่าวประกาศ
 • 2 ส.ค. 2565 ปิดระบบ วันที่ 2 ส.ค. 2565  
 • 24/02/2565 แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ ประจำปี 2565 (10 ก.พ. 65)
  (เลือกหัวข้อ ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย > 1.แนวปฏิบัติฯ) Click  
 • 02/06/2563 - บันทึกข้อความเรื่อง การขอแก้ไขสัดส่วนในระบบผลงานวิชาการ Click  
  - วิธีตรวจสอบการกรอกบทบาทผู้แต่งในผลงานทางวิชาการ Click  
   
 • 18/04/2560 10:00 - คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้ทั่วไป Click
  - คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการเจ้าหน้าที่ Click
  - สามารถดาวน์โหลดเอกสาร 2 (ไฟล์ excel) จากหน้าจอรายการแบบผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ ==> ปุ่ม"เอกสาร 2"

แนะนำให้ใช้ระบบด้วย Firefox หรือ Chrome เวอร์ชันล่าสุด

: Chrome DownLoad!!!    : Firefox DownLoad!!!